Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Από 1η Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι μεταγραφές στην ΕΠΣΘ


H Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας ανακοίνωσε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, τις παρακάτω οδηγίες, προς ενημέρωση των παραγόντων των ερασιτεχνικών Σωματείων, που προτίθενται, κατά τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο, να αποκτήσουν, παραχωρήσουν, αποδεσμεύσουν ποδοσφαιριστές, σύμφωνα πάντοτε με τον νέο Κανονισμό Μεταγραφών Ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που εκδόθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία...

...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝΣΤΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-15
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ από 1 /7/2014 έως 31/8/2014 και 1/1/2015 -31/1/2015
Απεριόριστες μεταγραφές και τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ. Ποδοσφαιριστής που μεταγράφεται το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ έχει δικαίωμα να μεταγραφεί και τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ και το αντίθετο.
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ από 1 – 31/7/2014
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ υποβάλλοντας σχετική ΑΙΤΗΣΗ και παράβολο 200 Ευρό από (1/7-31/7/2014)-(1/9-30/9/2014) και (1/1/2015-31/1/2015) με την προϋπόθεση να έχουν στην δύναμη τους άνω των (140) ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ποδ/στων.
ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ απο 1/7/2014 έως 31/7/2014 (8 υποσχετικές να χορηγήσει και να αποκτήσει)
ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ από 1-30/9/2014 και 1-31/1/2015
ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣαπό 1/9 έως 31/12/2014 και 1/2 έως 15/5/2015 . Με την συμπλήρωση του (10) δέκατου έτους δικαίωμα ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ. Είναι δυνατή και η έκδοση ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ισχύος από ΕΠΤΑ (7) έως και ΔΕΚΑ (10) ετών. Κατόπιν μπορούν να υπογράψουν ΔΕΛΤΙΟ σε οποιοδήποτε σωματείο.
Οι ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ και ΔΙΕΘΝΕΙΣ) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΏΝ ΠΟΔ/ΣΤΏΝ , διεξάγονται ΜΟΝΟ κατά την διάρκεια των δύο (2) μεταγραφικών περιόδων , ήτοι 1/7 έως 31/8/2014 και 1/1/2015 έως 31/1/2015 .
ΜΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 200 ΧΛΜ από 1/10 έως 31/10/2014 για φοιτητές και εργαζόμενους στο ΔΗΜΟΣΙΟ ή σε ιδιωτική επιχείρηση εφόσον αποδεδειγμένα εργάζονται για χρονικό διάστημα πέραν των ΕΞΗ (6) μηνών (ασφαλιστική ενημερότητα για πιστοποίηση 6 μήνου) . Σε περίπτωση ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θα επανέρχεται με αίτηση του στο σωματείο που του χορήγησε την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ από 1/7/2014 έως 31/7/2014 , είτε με αίτηση (ΠΡΟΣΦΥΓΗ) στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΟΤΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ της ΕΠΟ από 1/8/2014 εως 31/8/2014 με παράβολο 200 Ευρό.
Κάθε ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ποδ/στής μπορεί να ΕΓΓΡΑΦΕΙ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΙ, ως ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ, κατά τις περιόδους των ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ σε ερασιτεχνικό σωματείο, ακόμη και αν ήταν εγγεγραμμένος σε ερασιτεχνικό σωματείο μετά την λήξη της περιόδου αποδέσμευσης ερασιτεχνικών ποδ/στών της ιδιας ποδοσφαιρικής περιόδου .
Σε κάθε μεταβολή ποδ/στη ( ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ-ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ , ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με την ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ θα υποβάλλετε και ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ του ποδοσφαιριστή.
Οι ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ποδοσφαιριστές κατατάσσονται ανάλογα με την υπηκοότητα τους, στην κατηγορία είτε των ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, είτε των ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (επιτρέπεται να εχουν στην δύναμή τους έως ΠΕΝΤΕ άνω των 18 ετών για κάθε σωματείο, οι δε υπεράριθμοι θα αποδεσμεύονται).
Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται-μετεγγράφονται μόνο σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία σωματεία κατά την διάρκεια της περιόδου από την 1/7/2014 έως 30/6/2015. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ο ποδ/στής δύναται να αγωνιστεί, σε επίσημους αγώνες, μόνο για δύο (2) σωματεία.
Δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύουν και να παραχωρούν με οποιονδήποτε τρόπο ποδ/στες, τα σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά από οποιονδήποτε λόγο σε υπερκείμενες αρχές (ΕΝΩΣΕΙΣ-ΕΠΟ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Like και στη σελίδα στο Facebook: Argo-sports.blogspot.gr
Follow στο Instagram: argosports.blogspot.gr